Wandelroutes in de Venen

 

Vanaf diverse routepunten kan gestart worden met een wandelroute, voor een ontdekkingstocht door het gebied.
Bij de routepunten vindt u uitgebreide informatie over de omgeving. De kaarten, met daarop alle routes, zijn verkrijgbaar bij de V.V.V. De folder Routepunt Oortjespad is ook verkrijgbaar in het Bezoekerscentrum Oortjespad.

 

 

Routepunt Winkelpolder

Routepunt Winkelpolder is het startpunt van drie wandel- en drie kanoroutes. Het routepunt Winkelpolder ligt aan de rand van De Venen. Dit veenweidegebied met zijn karakteristieke langgerekte kavels is vanaf de twaalfde eeuw ontstaan door drooglegging van moerassen. Het landschap biedt prachtige panorama’s, met daarin vele overblijfselen van de (water)rijke historie van de streek. Ook de natuur maakt een bezoek aan De Venen meer dan de moeite waard. Op veel plaatsen in De Venen wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe natuur.

 

Folder routepunt Winkelpolder > zie downloads

 

Botsholroute (13 km, ca. 3 ½ uur)
Prachtige wandelroute om het natuurgebied Botshol. De route loopt langs de Winkel, over voormalige kerkepaden en rustige plattelandswegen. De route kunt u uitbreiden met de 2,5 km lange wandelroute door de moerasnatuur van Waverhoek, het eerste natuurontwikkelingsproject in De Venen.
 

- MP3-route Botshol
In juni 2008 is rond het gebied Botshol een wandelroute uitgezet. Voor deze route is ook een MP3-route beschikbaar. Met de MP3-wandeling wandelt u ruim 12 kilometer over paden en dijken rondom het veengebied Botshol en de naastgelegen polders.

 
Waardassackerroute (5 km, ca. 1 ½ uur)
Deze korte route loopt voor een groot deel over onverharde wandelpaden door het boerenland. Tijdens uw wandeling heeft u een prachtig weids uitzicht. De oplettende wandelaar kan in het landschap de hoogteverschillen zien van de kleiruggen van de vroegere rivierbeddingen en het lager gelegen veengebied.
 
Slot Abcouderoute (14 km, ca. 3 ½ uur)
De Slot Abcouderoute is uitgezet over rustige polderwegen, langs de riviertjes Winkel en Angstel en door het historische Abcoude. In het weiland tegenover de hoeve Landlust zijn de overblijfselen van het slot nog herkenbaar.
 
Let op! Op de Waardassackerroute en de Botsholroute zijn honden niet toegestaan. De routes zijn niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Stevig schoeisel wordt aangeraden. U wordt verzocht het vee niet te storen. Betreding van de weilanden is op eigen risico. De wandelroutes zijn in het broedseizoen gesloten (15 maart tot 15 juni).

 

Routepunt Heinoomsvaart

Kaart

Download folder (pdf, apart venster)

 

Rondje Portengen (6 ½ km, ca. 1 ½ uur)
Een rondtocht door open veenweide landschap met langgerekte, van oorsprong Middeleeuwse koopkavels (cope’s), houtrijke achterkades, groene lintdorpen en ‘ uitwegen’. De Bosdijk vormde de achtergrens van de eerste veenontginning vanuit de Aa, een zijrivier van de Vecht.
Al snel na het verlaten van Bosdijk komt u op de Veenkade. Deze kade loopt in het verlengde van de Boterwal en de Botervaart, waarover oudhuizen, vroeger veel zuivel werd vervoerd. De kavels van het ontginningsblok Oudhuizen staan hier loodrecht op die van Portengen in het zuiden.
De naam van het lange lintdorp Portengen, in oude bronnen ook Beringen, Bertangen of Bretagnen genoemd, is een verbastering van het Franse Bretagne.
Honden zijn uitsluitend aangelijnd toegestaan.
Bij nat weer zijn laarzen aanbevolen.

 

Demmerikroute

 

Spengenroute (12 km, ca. 3 uur) 
U maakt een rondtocht vanuit het Oortjespad door het veenweidegebied, met boerderijlinten (Teckop, Spengen, Kanis) en houtrijke kades. De naam Spengen is een verbastering van ‘Spanje’: ooit gebruikt door projectontwikkelaars om boeren voor de ontginning van dit hoogveenmoeras aan te trekken (Spanje gold toen als paradijselijk ‘Zuidland’).
Honden zijn niet toegestaan.

 

Cockangeroute (10 km, ca. 2 ½ uur)
Deze route laat open veenweidelandschap, lintdorpen, houtrijke kades en rietzomen zien. U loopt in noordoostelijke richting door de polders Teckop en Kockengen naar het dorp Kockengen.
De naam van deze wandeling is afkomstig van de middeleeuwse naam voor Cockengen. Cockange betekent zoiets als luilekkerland. Hiermee wilden Utrechtse 'projectontwikkelaars' in de 12e eeuw boeren naar dit gebied lokken.
Honden zijn niet toegestaan. 
   

Bethlehemroute (10 km, ca. 3 uur)

Deze route loopt ruim een kilometer over een exclusief wandelpad dwars door weilanden van Staatsbosbeheer (tussen 15 maart en 15 juni niet toegankelijk in verband met het broedseizoen van de weidevogels). De rest van de wandeling gaat over vrij stille wegen langs de Kromme Mijdrecht en de Bovendijk.

Naamgever van de route is boerderij Bethlehem. In deze T-huisboerderij exploiteert een groep verstandelijk gehandicapten een koffieschenkerij, minicamping, kinderboerderij en boten- en fietsverhuur.

 

Bijleveldroute (8 km, ca. 2 uur)

De Bijleveldroute is een wandeling die voor een groot deel door de weilanden ten zuiden van Wilnis loopt. De route voert over een jaagpad door de weilanden en over de veengronden langs de Bijleveld door het natuurgebied De Gagel. De Bijleveld is aan het eind van de Middeleeuwen aangelegd om het overtollige water uit de polders te lozen op de Amstel. Het noordelijke deel van de Bijleveld is niet meer te zien, omdat de verveningen en de latere drooglegging het landschap van Mijdrecht veranderd hebben.

Ook op de Wilnisse Zuwe zijn de gevolgen van de veenwinning en droogmakerijen duidelijk te zien: de hoogteverschillen kunnen al gauw oplopen tot drie meter. Aan de route zijn ook enkele langhuisboerderijen gelegen.

 

Geerroute (9 km, ca. 2,5 uur)

De Geerroute is een goed toegankelijke wandelroute die voert over rustige polderwegen en fietspaden. De route volgt voor een groot deel het traject van de Geer. Bij de Dooiersluis takt de Geer aan op de Bijleveld.. In 1677, toen er rondom de Ronde Venen een doorlopende dijk was aangelegd, werd het water van de Bijleveld omgeleid naar de Kromme Mijdrecht. Daartoe werden de Geer en de Heinoomsvaart verbreed. U kunt de route naar eigen inzicht gemakkelijk verlengen met de gemarkeerde Bijleveld-, Demmerik- en Spengenroute of het Rondje Portengen.

 

 

Routepunt Bosdijk

Folder Routepunt Bosdijk > zie downloads

  

 

Routepunt Pondskoekersluis

Kaart Routepunt Pondskoekersluis > zie downloads

 

Kazan- en Lindenhorstroute (12 km, ca. 3 uur)

De wandelroute Kazan- en Lindenhorst is een bijzondere rondwandeling en voert langs de oevers van de Amstel en de Kromme Mijdrecht en door de polders Blokland en Zevenhoven. De route is bijzonder omdat hij kilometerslang over boerenland gaat waar de wandelaar kan genieten van licht, lucht en ruimte
De route, die is gemarkeerd met blauwe zeshoekige bordjes, kent twee startpunten: één in Nieuwveen en één op het recreatieterrein Pondskoekersluis van het recreatieschap Vinkeveense Plassen in De Hoef.
De route is gesloten tijdens het broedseizoen (tussen 15 maart en 15 juni) en is niet toegankelijk voor honden op het traject tussen de boerderijen de Lindenhorst (aan de Kromme Mijdrecht) en Hoeve Kazan (aan de Bloklandse Weg), de boerderijen waaraan de route zijn naam ontleent.

 

De Hoefroute (5 km, ca. 1 ½ uur)
Deze route gaat voor een groot deel langs de Kromme Mijdrecht: één van de mooiste riviertjes in de omgeving, met (dicht)begroeide rietoevers en oude boerderijen met erfbeplanting. Dit slingerende veenriviertje heeft zich oorspronkelijk een weg gebaand door het ontoegankelijke moeras. De Kromme Mijdrecht steekt nu uit boven de uitgeveende polder.
De Hoef is een karakteristiek langgerekt dorpje, aan weerszijden van de Kromme Mijdrecht.

Derde Bedijkingsroute (8 km, ca. 2 uur)
De door de turfafgraving ontstane plassen in deze regio werden vanaf de negentiende eeuw drooggelegd door de droogmakerijen van van de Eerste, Tweede en Derde bedijking. De Derde Bedijkingsroute voert u door de zuidelijkste en jongste polder van deze drie.
De turfwinning heeft voor de typerende rechte lijnen in dit gebied gezorgd. De bewandelbare dijken geven, door hun relatief hoge ligging boven de laaggelegen polders en door het open landschap, fraaie uitzichten in alle richtingen.

   


U wordt verzocht het vee niet te verstoren.
Betreding van de weilanden is op eigen risico.
De wandelroutes zijn niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen.
Stevig schoeisel wordt aangeraden!

Informatie omgeving:
Oortjespad

 

Meer over De Leijen Meer over De Venen Meer over Doornse Gat Meer over Gravenbol Meer over Passantenhaven Rhenen Meer over Henschotermeer Meer over Heulse Waard Meer over Kwintelooijen Meer over Loosdrechtse Plassen Meer over Maarsseveense Plassen Meer over Middelwaard Meer over Nedereindse Plas Meer over Roode Haan Meer over Salmsteke Meer over Stadssparren Meer over Strijkviertel Meer over 't Waal Meer over Treekerpunt Meer over Utrechtse Baan Meer over Vinkeveense Plassen Meer over Zanderij Maarn Meer over Bosdijk Meer over Brasem Meer over De Aa Meer over De Geer Meer over De Hoef Meer over Demmerikse Bos Meer over Donkereindse Bos Meer over Grutto Meer over Heinoomsvaart Meer over Kandelaar Meer over Koekoek Meer over Oortjespad Meer over Oukoperdijk Meer over Pondskoekersluis Meer over Reiger Meer over Snoek Meer over Zwaan